ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული ზოგადი განათლების აღიარების წესი
 
[40]