ანგარიშები
2009-12-29
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამმართველოს მიერ 2009 წლის IV კვარტალში ჩატარებული სამუშაოების ანგარიში
2009-12-29
კულტურისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამმართველოს მიერ 2009 წლის IV კვარტლში ჩატარებული ღონისძიებების ანგარიში
2009-11-29
პროგრამების, ანალიტიკური საქმიანობისა და კვლევების სამმართველოს მიერ 2009 წლის IV კვარტალში ჩატარებული სამუშაოების ანგარიში
2009-10-05
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ 2009 წლის III კვარტალში შესრულებული სამუშაოს ანგარიში
2009-04-07
აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 2009 წლის II კვარტალში ჩატარებული სამუშაოების ანგარიში
2009-04-06
აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 2009 წლის I კვარტალში შესრულებული სამუშაოების ანგარიში
<  12