აფხაზეთის საჯარო სკოლების რესურს–ცენტრი
შესაბამისი ინფორმაცია მზადდება ვებ–გვერდზე განსათავსებლად. გვეწვიეთ მოგვიანებით.