აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს 2010 წლის ანგარიში
2011-04-11

აფხაზეთის მთავრობააფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
აფხაზეთის სამინისტროაფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო
2010 წლის ანგარიში
ძირითადი შედეგები და მიღწევები

 აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტრო თავისი სამოქმედო არეალით განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ სფეროებში აძლიერებს და ხელს უწყობს საქართველოს ხელისუფლებისა და აფხაზეთის მთავრობის ძალისხმევას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისათვის და ახორციელებს აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის მხარდაჭერას ფართომასშტაბიანი სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელების გზით.
თავისი აქტივობებით აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო ხელს უწყობს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებას
(იხილეთ სრული ტექსტი)