„მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარება“
 

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ მოზარდთა მონაწილეობით ინტელექტუალური  შინაარსის თამაში ტარდება ყოველწლიურად  და წარმოადგენსაფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროსსამშვიდობო და სამოქალაქოგანათლების სტრატეგიულ ნაწილს, შეესაბამება  სამინისტროს  სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ მიზნებს.
ქვეპროგრამის „მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარება“მიზანია:


სრული ტექსტი
 თამაშის ჩატარების  განრიგი