აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

1. მათემატიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილების გამგე;
2. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის განყოფილების გამგე;
3. ეკონომიკის მეცნიერებათა განყოფილების გამგე;
4. ფილოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილების გამგე;
5. აგროტექნოლოგიების, მექანიზაციის, სასურსათო ტექნოლოგიებისა და აგროტურიზმის განყოფილების გამგე;
6. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების გამგე.


საბუთების მიიღების ბოლო ვადაა: 2010 წელი, 16 ივნისი.


დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ აკადემიის სერთო განყოფილებას მისამართზე: კოსტავას #5 (შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, I სართული).
საკონტაქტო პირი: აკადემიის სწავლული მდივანი ჯ. ჯინჯიხაძე.
ტელ: 75 77 59; 899 78 65 54