ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დაფინანსების შესახებ (ორგანიზაციული კლასიფიკატორის მიხედვით)
2012-02-17
 იხილეთ სრული ტექსტი