მინისტრის მოადგილე

 
ბესიკ ოდიშარია
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის
 მინისტრის მოადგილე
 განათლება:
1979-1984 წწ.- ა.მ გორკის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორია - იურიდიული ფაკულტეტი, ისტორიის მაგისტრი;
1988წ.- საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, ხარისხის მაძიებელი საქართველოს ახალ ისტორიაში, სადისერტაციო თემა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობის ისტორიაში;
1996წ. - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან არსებული დიპლომატიური აკადემია, საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი;
2011წ. - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)-აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამა;
2011წ.- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი.
 სამუშაო გამოცდილება:
 2013 წლიდან- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე;
 2009-2013 წწ. - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო, მინისტრის აპარატის უფროსი;
 2006-2009 წწ.- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე;
2005-2006 წწ.- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო, მინისტრის პირველი მოადგილე;
 2003-2006 წწ. - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალ „აფხაზეთის მოამბე“-ს მთავარი რედაქტორი;
 1998 წ.- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემია, ჟურნალ  „აფხაზეთის მოამბე“- ს მთავარი რედაქტორის მოადგილე;
1996-1997 წწ.-ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალი, ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
 1991-2006 წწ.-ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალი, საქართველოს ისტორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;
 1989-1991 წწ. -ივ. ჯავახიშვილის თსუ სოხუმის ფილიალი, საქართველოს ისტორიის კათედრის მასწავლებელი;
1988 წ.-სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი ,,ცხუმი“, რედკოლეგიის წევრი;
 1985-1989 წწ.-ა.მ. გორკის სახელობის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მსოფლიო ისტორიის კათედრის ლაბორანტი;
1984 წ.-სოხუმის რაიონის ზემო კელასურის საშუალო სკოლა, ისტორიისა და სამართალმცოდნეობის მასწავლებელი;
 1977-1978 წწ.  - ამიერკავკასიის სატრანსპორტო მშენებლობის საწარმოო კომბინატის აფხაზეთის ფილიალი;
 უცხო ენების ცოდნა:
რუსული (კარგად).
ფრანგული  (საშუალოდ).
ინგლისური (საშუალოდ).