მინისტრის პირველი მოადგილე


მანანა  ქვაჩახია

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის
მინისტრის  პირველი მოადგილე
 
 
განათლება:
1975-1980  წწ.  -  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, ფსიქოლოგის მაგისტრი;
1990-1993  წწ.  -  კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კრიმინალისტიკის კათედრა, იურიდიული ფაკულტეტი, სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი იურიდიულ ფსიქოლოგიაში;
2000-2001  წწ. - ,,მსოფლიო მშვიდობისა და კონფლიქტის შესწავლა", კალიფორნიის უნივერსიტეტი, ირვინი- UCI;
2001 წ. - ტრეინერთა ტრენინგი TOT - ,,კონფლიქტების ანალიზი და მოგვარება”, (სახელმძღვანელოს თანაავტორი)  კარტერის ცენტრი,  ატლანტა, ჯორჯიის შტატი, აშშ;
2008 წ. - ,,აქტიური საქართველო. ქალთა აკადემია. დემოკრატიული ცვლილებები - განვითარების  ადგილობრივი პერსპექტივები”. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო/საერთაშორისო ინიციატივების ბიურო.პოლონეთი, კრაკოვი;
2011 -  ,,სოციალური მეწარმეობა დევნილთა დასაქმებისა და სოციალური ინტეგრაციისათვის“- სასწავლო ტური ვიშეგრადის ქვეყნებში (ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი, პოლონეთი) . ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდისა (EPF) და Czech Fundrising Center (ჩეხეთის რესპუბლიკა);
 2012 წ. 23  ნოემბერი-04  დეკემბერი" თანაბარი  შესაძლებლობების უზრუნველყოფა  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირთათვის" -სასწავლო ტური  გალადეტის  უნივერსიტეტში(ვაშინგტონია.შ.შ.) სპეციალური  და ინკლუზიური განათლების გამოცდილების გაზიარების მიზნით.         
ორგანიზაცია Save the Children International Georgia /ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო(USAID)
სამუშაო გამოცდილება:
 2012 წლიდან  -  აფხაზეთის ა.რ.განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილე;
2009-2012 წწ. - აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს, განათლების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის უფროსი;
2005-2009 წწ.აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო, განათლების, ტერიტორიული წარმომადგენლობებისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის სამმართველო, სამმართველოს უფროსი;
2008-2011 წწ.,,Youth Education Programme”, “თანამედროვე პედაგოგიური მეთოდების გამოყენება სასწავლო პროცესში. სკოლის მენეჯმენტი”.  (ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს პროგრამების კოორდინატორი);
2007 წ.  -  NRC/STATOIL/ ED- “იძულებით გადაადგილებულ პირთა შრომითი შესაძლებლობების განვითარება  პროფესიული გადამზადების გზით”პროექტის კოორდინატორი;
2006-2007 წწ.  იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის შექმნის სამუშაო ჯგუფის წევრი;
1980-2006 წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, ზოგადი ფსიქოლოგია,ფსიქოლოგია და პედაგოგიკა,ბავშვთა ფსქოლოგია, სოციალური ფსიქოლოგია,იურიდიული  ფსიქოლოგია, სამედიცინო ფსიქოლოგია, კონფლიქტოლოგია.ლექტორი;
2003-2004 წწ.  ტრეინერთა ტრენინგი (TOT)- ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდა ლიდერებისათვის, საქართველო, ტრენერი და ტრენინგ-პროგრამის ხელმძღვანელი;
2003 წ. - ქართულ - აფხაზური საზაფხულო სამშვიდობო ბანაკი, თურქეთი  ,,კონფლიქტების მოგვარება  და პრევენცია“, ტრენერი;                                                
1998 -2002 წწ. „ახალგაზრდა ლიდერები მშვიდობისა და განვითარებისათვის სამხრეთ კავკასიაში”; USAID/AED  -  ტრენინგ-პროგრამების ხელმძღვანელი;

უცხო ენების ცოდნა:
  რუსული, ინგლისური.