სოხუმის დ.არაყიშვილის სახ.სამ.სასწავლებელ
სოხუმის დ.არაყიშვილის სახ.სამ.სასწავლებელი