სოხუმის დ.არაყიშვილის სახ.სამ.სასწავლებელი
სოხუმის დ.არაყიშვილის სახ.სამ.სასწავლებელი