წიგნიქართული  პერიდულიპრესის მასალები 1900-1921 წწ.
(აფხაზეთი-რელიგია, განათლება, კულტურა)