კულტურისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამმართველო

გიორგი ფარცვანია
სამმართველოს უფროსი
2932352;
 
კახაბერ ძაძამია
მთავარი სპეციალისტი
2932352; kakha45 @gmail.com
 
გადილია ეკატერინე
სპეციალისტი
2932352; ekaterinegadilia @mail.ru
 
სალომე თორია
უფროსი სპეციალისტი
2950752; salometoria @gmail.com