იურიდიული, საქმისწარმოებისა და კადრების სამმართველო

ილონა გრიგოლია
სამმართველოს უფროსი
2963984; Ilona-g74 @mail.ru
 
ირმა ჯანაშია
მთავარი სპეციალისტი
 
ლია ხურცილავა
მთავარი სპეციალისტი
2963984; Lika xurcilava @mail.ru