პროგრამების, ანალიტიკური საქმიანობისა და კვლევების სამმართველო

ქეთინო თოდუა
სამმართველოს უფროსი
2 958659; toduaketi@ yahoo.com
 
ნინო გერგედავა
მთავარი სპეციალისტი
2958659; gergedavanino @yahoo.com
 
ქეთევან ხაზალია
სპეციალისტი
2958659; ketevan xazalia@yahoo.com
 
დათა კიკალიშვილი
სპეციალისტი
data. kikalishvili@mail.ru
 
ინგა გაბუნია
სპეციალისტი
2958659; ingagabunia @yahoo.com
 
ეკატერინე ბჟანია
სპეციალისტი
 
ია მოწაფია
სპეციალისტი
2958659; iamotsapia @yahoo.com
 
ნინო ბერიძე
სპეციალისტი
ninaka_76@ yahoo.com