მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო

ვიანურ შელია
სამმართველოს უფროსი
2951849; vianorshelia @mail.ru
 
ზაურ ხონელიძე
მთავარი სპეციალისტი
2951849;
 
იური სვანიძე
მთავარი სპეციალისტი
2951849;