პროგრამებისა და საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი

ირაკლი გელენავა
დეპარტამენტის უფროსი
2 958659; irakli_gelenava @yahoo.com
 
ეკატერინე თორია
სპეციალისტი
2 958659; Ekaterinetoria @yahoo.com