საბიუჯეტო საფინანსო სამმართველო

თემურ ურიდია
სამმართველოს უფროსი
2 96-39-84; etcetera77@mail.ru
 
მირანდა მორგოშია
მთავარი სპეციალისტი
2 96-39-84; Qera-mera@mail.ru
 
მანანა კიკორია
მთავარი სპეციალისტი
2963984; Manana_kikoria @yahoo.com
 
დარეჯან კამკია
მთავარი სპეციალისტი
2 96-39-84;
 
მანანა ჯიჭონაია
მთავარი სპეციალისტი
2 96 -39-84; manana _jichonaia@mail.ru