განათლების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი

დათო ბაძაღუა
დეპარტამენტის უფროსი
2 93-23-52; datobadzagua @gmail.com
 
მედიკო კვარაცხელია
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
2950324;