შიდა აუდიტის სამსახური

რუსლან ქობალია
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი
rKobalia@mail.ru
 
ქეთევან გასვიანი
მთავარი სპეციალისტი
2 95-17-89;