მინისტრის აპარატი

ნონა ქარაია
მინიტრის აპარატის უფროსი
2-95-17-89, nona 644 @mail.ru
 
რამინ საჯაია
მინისტრის თანაშემწე
577 09-21-04
 
ქეთევან მუშკუდიანი
უფროსი სპეციალისტი
mushkudianiketi@ gmail. com