განათლების სამმართველო

ნინო ლობჟანიძე
სამმართველოს უფროსი
2950324; nino.lobzhanidze @yahoo.com skype (nina-liza)
 
შონია ხათუნა
მთავარი სპეციალისტი
2950324; khatunashonia 2007@rambler.ru
 
ირმა გოგოლაძე
მთავარი სპეციალისტი
2950324; IrmaGogoladze 1971 @yahoo.com
 
ანა ხელაია
მთავარი სპეციალისტი
2950324;
 
ნარგიზა ფაცაცია
უფროსი სპეციალისტი
2 95-03-24;