გამოვილნდნენ გამოფენის „უკრაინის მშვიდობიანი მომავალი“, გამარჯვებულები
ხუთშაბათი, 29 მაისი 2014