აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს საჩუქარი აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს
ორშაბათი, 2 ივნისი 2014