“ლიტერატურული დღეები ბორჯომში”
ოთხშაბათი, 10 სექტემბერი 2014