კავკასიის ახალგაზრდული ალიანსი.
კვირა, 5 ოქტომბერი 2014