აფხაზეთის კულტურულ ფასეულობათა დაცვა-შენარჩუნების მიზნით.
ოთხშაბათი, 8 ოქტომბერი 2014