საერთაშორისო კონფერენცია ,,ადამიანის უფლებები და დემოკრატია სკოლაში’’
ორშაბათი, 20 ოქტომბერი 2014