პროექტი ,,იცნობდე ჩემი კუთხის კულტურულ მემკვიდრეობას’’ დასრულდა
პარასკევი, 26 დეკემბერი 2014