გაიმართა მრგვალი მაგიდა - ,,აფხაზური ენის დაცვისა და პოპულარიზაციის აქტუალური საკითხები“
ორშაბათი, 2 მარტი 2015