აფხაზეთის მოსწავლე-ახალგაზრდების ყოველწლიური საბავშვო სპორტული თამაშები დასრულდა.
ოთხშაბათი, 24 ივნისი 2015