აფხაზეთის საჯარო სკოლების მოსწავლეები კარიერის დაგეგმვის პროექტში მონაწილეობას აგრძელებენ.
სამშაბათი, 7 ივლისი 2015