გაიმართა მინი ფეხბურთი აფხაზეთის ა/რ სამინისტროებს შორის.
კვირა, 12 ნოემბერი 1899