გაიმართა სამხატვრო-სალიტერატურო ჟურნალ „რიწისა“ და საყმაწვილო ჟურნალ „იალქნის“ წარდგინება.
პარასკევი, 16 ოქტომბერი 2015